Eleccions al Consell Escolar 2021 2021-11-24T15:01:19+00:00

Project Description

Eleccions al Consell Escolar 2021

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director o directora, professorat, alumnes, personal d’administració i serveis, etc.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc. En el cas dels centres privats concertats, el consell escolar debat, avalua, analitza i pren decisions sobre els temes proposats pel titular del centre.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

CANDIDATURES ELECCIONS CONSELL ESCOLAR CURS 2021 -2022
CANDIDATURES CONSELL ESCOLAR

Calendari del procés electoral   

Documents
Acta votació professorat Consell Escolar
Convocatòria eleccions consell escolar

Acta sorteig famílies
Acta sorteig alumnat
Publicació composició meses


GuardiesB
×
×