INFORMACIÓ SOBRE REASSIGNACIÓ DE VACANTS ALS CICLES FORMATIUS 2022-07-25T17:35:08+00:00

Project Description


Informació sobre reassignació de vacants als Cicles Formatius

Dimarts 26 de juliol, a les 10.00h, es durà a terme en un acte públic al nostre institut per reassignar les vacants per a les persones que estiguin en llista d’espera del cicle, sempre que hi hagi vacants en algun dels cicles formatius que oferim. Aquesta reassignació és farà de la manera següent:

– En primer lloc, les vacants s’oferiran i ocuparan pels alumnes en llista d’espera del procés d’alumnat amb continuïtat d’escolarització.

– Un cop acabada aquesta llista, s’oferiran i ocuparan pels alumnes del procés per a la resta de l’alumnat.

Si, un cop gestionades ambdues llistes, encara restessin vacants, aquestes s’oferiran a la segona fase d’admissió al setembre.

 

Les vacants pels diferents cicles són: 

  • CFGM Cures auxiliars d’infermeria: 4 vacants
  • CFGM Electromecànica de vehicles: 5 vacants

Es convocarà, via correu electrònic i per ordre a les persones de la llista d’espera dels cicles on s’hagin produït vacants en aquest procés i en funció del nombre de vacants.

Les persones que constin en la llista d’espera podran anar personalment a l’acte o designar representant degudament autoritzat per tal que actuï en el seu nom i representació. La no assistència a l’acte representa la pèrdua al dret d’obtenció d’una plaça.

La matrícula de l’alumnat que obtingui plaça es formalitzarà a continuació de l’adjudicació.

GuardiesB
×
×