Segona fase d’admissió als cicles d’FP (procediment ordinari de preinscripció i matrícula) 2022-09-15T06:17:00+00:00

Project Description

Segona fase d’admissió als cicles d’FP (procediment ordinari de preinscripció i matrícula)

De​stinataris: només poden participar en aquesta fase d’admissió les persones que van presentar la sol·licitud de preinscripció i no van obtenir plaça ni per assignació, ni per gestió de llista d’espera i, en el cas dels cicles de formació professional de grau superior, a més, que la qualificació mitjana que consti en la llista ordenada publicada el dia 7 de juliol, sigui igual o superior a 5​.

Oferta de places: s’inclouen en aquesta fase les places vacants del primer procés d’assignació (és a dir, les places no ocupades de l’oferta final aprovada el 7 i el 15 de juliol, per als cicles de grau mitjà i grau superior, respectivament), després de la finalització de la matrícula i la gestió de la llista d’espera que finalitzarà definitivament el dia 6 de setembre per a grau mitjà i el 12 de setembre, per a grau superior.

Recordatori del calendari: 

  • Publicació de centres i cicles formatius amb places vacants: 13 de setembre de 2022.
  • Presentació de sol·licituds per a la segona fase d’admissió (ampliació de peticions): del 14 al 16 de setembre de 2022.
  • Publicació d’admesos al centre: 21 de setembre de 2022.

Vacants 2a fase d’admissió

2a fase setembre GM INFORME_VACANTS_OME_VACANTS
2a fase setembre GS INFORME_VACANTS_OME_VACANTS

 

Data d’actualització: 29 d’agost de 2022​

 

GuardiesB
×
×