Pre-inscripció ESO. Publicació puntuació provisional 2022-04-21T09:32:31+00:00

Project Description

PUBLICACIÓ LLISTA PUNTUACIÓ PROVISIONAL


Publicació de la llista de puntuació provisional en aquest enllaç

Si no estàs d’acord amb la puntuació provisional, o detectes alguna errada o anomalia, pots presentar una reclamació

Termini de presentació de reclamacions sobre la llista de puntuació provisional d’ESO: del 22 al 28 d’abril, en aquest enllaç:
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/eso/preinscriute/seguiment-sollicitud/reclamacions-puntuacio-provisional/

GuardiesB
×
×