Preinscripció als estudis postobligatoris 2021-05-10T09:31:53+00:00

Project Description

PREINSCRIPCIÓ POSTOBLIGATORIS

BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Qui s’ha de preinscriure:

Batxillerat: alumnat que vol accedir al batxillerat de qualsevol modalitat si ve d’un centre diferent al nostre (si ve d’un altre institut).
L’ALUMNAT QUE CURSA 4T D’ESO A L’INSTITUT LA SEGARRA NO CAL QUE FACI LA PREINSCRIPCIÓ, HA D’OMPLIR EL FULL DE CONTINUÏTAT QUE ELS FARÀ ARRIBAR EL CENTRE.

CFGM:
tot l’alumnat que vol accedir a un CFGM, sigui estudiant de l’Institut La Segarra o no.


Com
s’ha de fer la preinscripció:

Batxillerat i CFGM:


Altres aspectes importants
per fer la preinscripció:

  • Documentació acreditativa:
    • BATXILLERAT I CICLES: alumnat que ha finalitzat l’ ESO a partir del curs 17-18 o estan cursant l’ESO: no cal acreditar expedient acadèmic.
    • CICLES: alumnat que ha finalitzat abans del curs 17-18: certificació acadèmica amb la qualificació mitjana numèrica de l’etapa. altres supòsits consultar l’enllaç.
  • Només es pot fer una sol·licitud per alumne/a 
  • Per fer la preinscripció necessiteu un codi identificador de l’alumne/a que podeu consultar a la mateixa web (apartat “Consulta de l’identificador de l’alumne)
  • En el cas dels cicles formatius també necessitareu el codi del cicle que també trobareu a la mateixa pàgina.
  • Una vegada preinscrits rebreu un resguard que NO CAL presentar al centre.

Coneix més sobre  el BATXILLERAT A L’INSTITUT LA SEGARRA i els CICLES FORMATIUS A L’INSTITUT LA SEGARRA

GuardiesB
×
×