Loading...
Historia de l’institut 2018-02-14T12:45:19+00:00

Història de l’institut la Segarra

L’activitat docent a l’entorn de la Formació Professional s’inicia a través del Instituto Laboral el 1963, ubicat a l’edifici de l’antiga Universitat de Cervera. El 1975, amb la implementació de la llei educativa del 70 i la separació dels estudis de Batxillerat (BUP i COU) i de Formació Professional (Tècnic Auxiliar i Tècnic Especialista), comença a funcionar una Secció de Formació Professional a Cervera, depenent de l’Escola de Treball de Lleida, però al mateix edifici de la Universitat. L’any 1984 la Secció esdevé Institut de Formació Professional (IFP) i l’any 1985 es trasllada a les instal•lacions actuals de l’Avinguda President Macià. Des d’aleshores ha estat un centre dedicat a formar professionalment joves de Cervera i de la comarca i, fins i tot, en bona mesura, de les comarques veïnes, en diferents especialitats. Amb els canvis educatius de la LOGSE, el centre va convertir-se en un Institut d’Educació Secundària (IES) on s’imparteixen els estudis de caràcter obligatori (Educació Secundària Obligatòria, ESO) i els estudis postobligatoris (Batxillerat i Formació Professional Específica en els dos nivells: Cicles de Grau Mitjà i Cicles de Grau Superior). La implantació de la LOGSE i, per tant, de l’ESO es va fer anticipadament el curs 1995-96. Els estudis que s’han impartit al llarg del temps:

  • El curs 1974-75 s’inicien els estudis d’Administració i Comerç i els d’Electricitat i Electrònica.

  • El curs 1980-81 s’inicien els estudis d’Automoció.

  • El curs 1985-86 s’inicia l’Aula d’Aprenentatge d’Oficis, que es tanca el curs 1994-95, amb la implantació dels estudis LOGSE el curs següent.

  • El curs 1995-96 s’inicia l’ESO, amb el 3r curs de 2n cicle.

  • El curs 1997-98 s’inicien els estudis de Batxillerat i la Formació Professional Específica amb el cicles de grau mitjà: Gestió Administrativa, Equips i Instal•lacions Electrotècniques i Electromecànica de vehicles.

  • El curs 1998-99 finalitzen els estudis de Formació Professional (Pla 1970).

  • El curs 1999-2000 s’inicien els cicles formatius de grau superior d’Administració i Finances i d’Educació Infantil. També s’oferta, però no aconsegueix matrícula suficient, el cicle de grau superior d’Instal•lacions Electrotècniques, que s’impartirà, igual que la resta de cicles, en funció de la matrícula d’alumnes, fins al seu tancament el curs 2008-09

  • El curs 2001-02, i només durant dos cursos, s’imparteix el cicle de grau superior de Gestió i Administració de Sistemes Informàtics.

  • El curs 2003-04 s’oferta el cicle de grau superior de Gestió del Transport, que no s’imparteix per falta d’alumnes.

  • En el curs 2005-06 s’oferta el cicle de grau mitjà d’Atenció Sociosanitària que en l’actualitat ja ha iniciat la setena promoció. Aquest curs es va transformar l’edifici mitjançant unes importants reformes que han significat la seva dignificació i ampliació.

  • Des del curs 2008-09 el centre imparteix el curs de preparació per a les proves d’accés als cicles formatius de grau superior (PPAS), amb un procés de demanda creixent d’aquests estudis que permeten connectar la formació professional de grau mitjà, amb la de grau superior.

  • El curs 2008-09 els estudis professionals s’han enriquit amb una oferta innovadora que combina els cicles formatius de grau mitjà de Gestió Administrativa i d’Explotació de Sistemes Informàtics, amb la possibilitat de poder aconseguir dues titulacions en tres cursos.

  • El curs 2011-12 el centre ha incorporat el cicle formatiu de grau mitjà del Curs d’Auxiliar d’Infermeria. També ha iniciat la impartició d’algun cicle formatiu en horari de tarda.

En resum, es va començar l’activitat com a Secció de FP amb 44 alumnes; es va arribar a una cresta de 424 el curs 1993-94, després la implantació de la LOGSE va suposar una davallada de matrícula que oscil•laria al voltant dels 350 alumnes durant tota un dècada. En l’actualitat la incorporació de nous cicles formatius  i el creixement demogràfic de Cervera que es decanta urbanísticament cap a la zona on s’ubica el nostre institut, i per tant aporta més alumnes a totes les etapes d’estudi, ens ha situat en més de 650 nens, nenes i joves matriculats. Avui torna a ser necessari pensar en unes futures reformes d’ampliació. Cervera, octubre de 2012

Galeria d’imatges

GuardiesB
×
×